Indigeneity, Language and Authenticity

Home » Uncategorized » Erik Helmersson och de fria renarna

Erik Helmersson och de fria renarna

Erik Helmersson orerar i DN om ACE, och lyckas med en synnerligen dåligt skriven ledare visa alldeles utmärkt på hur den svenska kolonialpolitiken gentemot det samiska territoriet ännu frodas.

Det i sig ska väl inte ses som en bravur från Eriks sida, han är duktig på att skriva ledare där han ifrågasätter allt ifrån rasism, till renskötares rätt att skydda sina hjordar mot rovdjur, men ibland måste man ändå ta sig för pannan åt det faktum att han lyckats få ett välbetalt journalistjobb på en av Sveriges största tidningar.

“Tänk på de vilda djuren, säger vi, inte minst på den fria, stolta renen som om våren är synnerligt känslig”, säger han, så där ironiskt så vi alla ska förstå vilka gnällspikar vi är som ifrågasätter stridsövningarna över Saepmie. Inte med ett ord nämner han att dessa fria, stolta renar motsvarar hundratals samers bankkonton, och att den stress som dessa lågt flygande stridsplan skapar leder till missfall och död bland hjordarna, vilket i sin tur har stora ekonomiska såväl som psykologiska följder för renskötarna runt om i landet.

Inte heller nämner Erik faktumet att Sverige enligt internationell lag är skyldig att konsultera med sitt urfolk – så kallad free and prior consent – innan man genomför aktioner som har stor inverkan på marker, renskötsel och samisk kultur, men detta i sig är föga förvånande då det samiska i stor-Sverige är reducerat till någonting exotiskt men samtidigt stumt, utan möjlighet att föra sin egen talan.

Erik hade knappats velat att jag hade gått in med en dammsugare på hans bankkonto, ursäktat mig med att det hela handlar om “landets bästa” och sedan hävda att alla eventuella monetära förluster min dammsugare skapar för honom måste ses i ett större perspektiv. Collateral damage, så att säga. Ändå är det precis detta han menar samiska renskötare måste ställa sig positiva till, och alla som ifrågasätter detta är privilegierade hippies utan förståelse för krigets betydelse för vår hälsa. Men det kanske känns jobbigare att förlora sina tillgångar när den består av sedlar, än av levande djur, vad vet jag?

Att samisk rätt kontinuerligt kränks är knappast någon nyhet, men det vore spännande om Storsverige någon gång kunde se bortom sin egen inskränkthet, och inse att det inte går att argumentera för mänskliga rättigheter på ett internationellt plan när man gång efter annan fortsätter att diskriminera sitt eget urfolk.

Men Ryssland kan ju attackera oss i morgon, så jag ska väl tacka Erik för hans krönika. Vi samiska gnällspikar ska ju bara hålla käften och tacka för att kolonialmakten fortsätter att utöva sin makt över oss.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: