Indigeneity, Language and Authenticity

Home » Uncategorized » “Vart är de stackars samerna?”, en replik på Johanne Hildebrandts krönika ‘Ett Vilset Museum’

“Vart är de stackars samerna?”, en replik på Johanne Hildebrandts krönika ‘Ett Vilset Museum’

När jag läser Johanne Hildebrandts text om Västerbottens Museum undrar jag stilla om hon och jag har varit på samma museum? Nu är det visserligen en vecka sedan jag sist var där, men så mycket kan ju egentligen inte hänt på Västerbottens Museum sedan dess? Kanske är jag för fast i ett rosa skimmer, efter att Västerbottens Museum nyligen kontaktade oss i Liksjuon Sámienseäbrrie för att initiera ett repatrieringsärende, där 25 samiska skallar skall återföras till Liksjoe (Lycksele) varifrån Uppsalaforskare stal dem på 1950-talet, men jag kan ändå för mitt liv inte förlika mig med bilden av Västerbottens Museum som i huvudsak en bunker med enbart spruckna träskidor.

Hela området, i folkmun känt som Gammlia, är en hyllning till Västerbottens bondehistoria, men samtidigt finns här även samiska visten från flera olika samiska områden, och man har varit intelligent nog att istället för att missrepresentera oss samer ta in kontemporära samiska utställningar såsom Maadtoe och i övrigt inte försöka tala över den bild av vårt samiska samhälle och vår historia som det samiska kulturhuset Tráhppie på samma område berättar.

Sanningen är väl den att jag som same tycker att muséet gjort rätt som inte tar på sig rollen som förmedlare av samisk kultur, utan tillåter att vi samer själva får berätta om oss, i vårt kulturhus som ligger mitt emot ingången till Västerbottens Museum. Kan samarbetet mellan museum och oss samer förbättras – ja, men att kategoriskt avfärda det som dåligt är helt enkelt blunda för det som händer på Västerbottens Museum under året.

Nåväl, det var nog inte samerna som Johanne störde sig på egentligen. Jag är för ung för att veta hur aktivt Johanne talade för samernas frågor när hon växte upp i Lycksele, så det låter jag helt enkelt vara osagt. Men samerna var nog Johannes minsta problem i hennes krönika. Det var nog egentligen den där integrationen. Eller specifikt en tillfällig, normkritisk utställning som använt muséets arkiv för att lyfta nya historier från länet som sällan eller aldrig fått höras.

Modigt, eller som Johanne ilsket skriver på sin Facebook-sida; historierevisionism!

Att haka upp sig på “The White House” som i mångt och mycket försöker att berätta en historia, men eventuellt misslyckas i sitt spretiga sätt att göra detta tydligt, må vara en sak. Men skall man haka upp sig på någonting, så är det i alla fall inte av de anledningar som Johanne skriver.

I hennes tunna text anar jag ett illa dolt förakt mot att ett museum som likt alla andra museum i Sverige bär på en mörk historia av förtryck, idag försöker att lyfta detta. Johanne vill ha vita bondmoror, och inte röster från vårt län som ekar genom det en gång bortglömda material från just länets arkiv som en tillfällig utställning nu använder sig av för att lyfta en mångfacetterad bild av Västerbotten som län.

Johanne orerar om integrationsiver och glömmer att “The White House” faktiskt lyfter västerbottniska röster från arkiven. Vilken historia får egentligen finnas för Johanne, vilken är autentisk nog för att inte stöta sig med hennes bild av museum som fanbärare för den nationalromantiska eran?

Å ena sidan kan jag förstå Johannes frustration. Västerbottens Museum verkar till en början litet, men samtidigt är det av högsta vikt att förstå att Västerbottens Museum inte bara är en byggnad, hela området måste ses som ett levande friluftsmuseum för att förstås fullt ut. Jag har länge bott i både Göteborg och Linköping, och om vi jämför Västerbottens Museum med exempelvis Östergötlands Museum blir det pinsamt tydligt att man i Västerbotten valt att vidga normen för vad ett museum är, medan besökarna i Linköping får nöja sig med kramandes skelett och lite tavlor, och sedan ta bussen tvärs över stan till Gamla Linköping för att få ta del av just det bondesamhälle som Johanne påstår saknas på muséet i Umeå.

Det är beklämmande, i Johannes förakt för att Västerbottens Museum inte enbart visar ett vitt bondesamhälle, eller framställer oss samer som statiska offer som för länge sedan dött ut och nu inte längre finns kvar för att själva berätta vår historia, verkar det som att hon gått blundandes genom hela muséets utställningar.

Vad mer vill Johanne egentligen ha – från ett skidmuseum i världsklass, där Västerbottens idrotts- tillika alpina historia lyfts, till ett stort antal fotoutställningar med Västerbottensfotografer (är man som jag från Västerbotten hittar man garanterat någon släkting på bild i muséets gigantiska fotoarkiv, jag har flera släktingar avbildade själv), från Västerbottensgårdar och rundlogar till kåtor och hällristningar, från jakt- och fiskeavdelningar till en interaktiv textil avdelning där man visar att det traditionella än idag är levande och andas i Västerbotten – det går helt enkelt inte att påstå att Västerbottens Museum misslyckas i sitt uppdrag.

Nog kan man vara kritisk till museum, men om kritiken går ut på att påstå att Västerbottens Museum är för PK och glömmer bort “riktiga” västerbottningars historia, då svamlar man. Och framför allt, om den kritik som man framför enbart går ut på att sparka på integration så har man helt och fullt missförstått hela Västerbottens historia.

Västerbotten, som samiskt kärnområde, har alltid varit en integrationens smältdegel.

Oavsett om det får Johanne att tugga fradga i vansinnesutbrott eller ej, så kan inte Västerbottens Museum blunda för att kulturer alltid och än idag har blandats i länet.

Om man prompt måste klaga, bör man i så fall ge sig på rätt saker, istället för att dölja sin xenofobi bakom ett dåligt skrivet påhopp på ett länsmuseum som till skillnad från majoriteten av museum i Sápmi faktiskt lyfter det samiska, och som medvetet och aktivt arbetar för att lyfta alla röster, historiska såväl som nya, i Västerbotten.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: