Indigeneity, Language and Authenticity

Home » Uncategorized » Sábmie tjállá – Det umesamiska skriftspråket godkänns

Sábmie tjállá – Det umesamiska skriftspråket godkänns

Efter mer än tjugo år av diskussioner och motgångar, så fick den umesamiska ortografin i början av april till slut ett officiellt erkännande vid en högtidlig ceremoni på Gammplatsen i Lycksele.

Sábmie tjállá. För ett par veckor sedan hade just de orden fortfarande inte kunnat tryckas utan att mötas av en viss skepsis från omvärlden. Trots att det umesamiska språket för mer än fyrahundra år sedan gav grunden till det allra första samiska skriftspråket så har umesamer fått kämpa både hårt och länge i motvind för att få sitt nutida skriftspråk erkänt.

– Umesamiskan har länge motarbetats, men nu har skriftspråket godkänts. Nu får vi en helt annan diskussion om umesamiskan, och jag ser mycket fram emot den ordbok som nu kan tryckas. Ortografin ger oss möjligheten att dela med oss av vårt språk till andra, och våra barn får nu äntligen möjligheten att få utbildning i sitt arvsspråk och modersmål, säger Ulla Barruk Sunna, ordförande för Álgguogåhtie.

Redan 1985 tillsattes en språkkommitté med representanter från hela det umesamiska området med syfte att verka för skapandet av en modern umesamisk ortografi. Trots detta har det dröjt över 21 år tills umesamiskans skriftspråk slutligen kom att erkännas av en enig arbetsgrupp bestående av den umesamiska språkarbetaren och eldsjälen Henrik Barruk, samt språkprofessorerna Olavi Korhonen, Ole Henrik Magga och Pekka Sammallahti.

Beslutet som är resultatet av en många gånger långdragen kamp mellan olika intressen och föreställningar om de samiska språken, ses som mycket välkommet av det umesamiska samhället, och undertecknandet av slutrapporten i Margaretakyrkan på Gammplatsen åtföljdes av både glada tillrop och glädjetårar från de runt 50 besökarna på plats.

– Detta är ett stort steg för det umesamiska samhället, en ortografi är ett nödvändigt hjälpmedel för att utveckla och stärka ett hotat språk, säger Giellagáldus ordförande Marko Marjomaa.

Det officiella erkännandet av den umesamiska ortografin är inte bara efterlängtad av de samer som under sin uppväxttid förnekades möjligheten att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål, även samiska lärare som befann sig på plats vid det historiska ögonblicket uttryckte en glädje över att nu kunna se fram emot nyproducerade, aktuella och framför allt enhetligt skrivna läroböcker på umesamiska.

– Nu kommer det äntligen material! Tidigare har vi fått skriva som det låter, men nu får vi ett gemensamt skriftspråk, och det gör undervisningen mycket bättre, säger Eva Stenberg Arthursson.

Många av de samer som befann sig på plats var märkbart tagna av erkännandet, och flera av dem uttryckte en enorm lättnad över att få delta vid undertecknandet av slutrapporten om den umesamiska ortografin.

– En stor sten har nu fallit från mitt bröst. Jag har varit med ifrån början av detta arbete, och ibland kände man att det aldrig skulle lyckas, men idag så hände det äntligen, säger Lars Stenberg.

En av alla de samer som hade tagit sig till Gammplatsen för att delta vid ceremonin var den umesamiska artisten Katarina Barruk.

– Det är inte så lätt att förklara hur fantastiskt detta känns, men umesamiska är mitt hjärtespråk och modersmål, och jag har sett fram emot denna dag så länge, och så äntligen kom den. Det är stort, säger hon.

Den umesamiska ortografin är det fjärde godkända skriftspråket på svensk sida av Sápmi, och ses som ett viktigt led i revitaliseringen och återtagandet av de samiska språken. Idag finns sju officiella ortografier, och godkännandet av umesamiskan banar väg för andra samiska språk som idag saknar ett erkänt skriftspråk, såsom exempelvis pitesamiska.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: