Indigeneity, Language and Authenticity

Home » 2017 » September

Monthly Archives: September 2017

Gullie-gïele

min čáppa gollegiella,
mii addá gáđašvuođa
ja duháhat ovdagáttuid
min siidaguoimmi varas,

dån bälle duv ehtjan vuobdan

mijjen tjaebpies gullie-gïele,
mij gïengeles raejkieh barka
jah jille vïedtjh tseegkie
åabpaj jah vïelli gaskemsh,

Aktene liehpie gåddáme duv

mijá tjáppa gållegiella,
mij ávkijt la dujsta midjijda
gå mij agev rijddalip gaskama
gå mij gulddalip duv

Hur har vi sårats för att hata oss själva så?